Tradiční astrologie na míru.
Get Adobe Flash player
Andrej Babiš – rychlá analýza osobnosti a volby 2013

Andrej Babiš

 

Na českém politickém nebi se dne 26.10.2013, čili v den uzavření voleb 2013, rozsvítila nová a velmi jasná hvězda. Její název je – Andrej Babiš. Takový úkaz se nevyskytuje v našich zeměpisných šířkách věru často.

 

Pro některé z voličů to však zase takový blesk z čistého nebe nebyl. O Andreji Babišovi jsme mohli slyšet už dříve – např. jako o výrazné postavě české (a slovenské) ekonomiky, majiteli podniku Agrofert holding,a.s., jako o zřizovateli neziskového zařízení – Centra pohybové medicíny Pavla Koláře, které postavil pro potřebné jako centrum unikátní v rámci celé Evropy, ale také jako o zakladateli občanského hnutí ANO 2011, které vzniklo za účelem prosazení pozitivních a doteď neuskutečnitelných změn v naší společnosti.

 

Tento článek píši hlavně jako poděkování výše uvedené osobě a celému hnutí ANO 2011 za to, že minimálně provětrali zatuchlé ovzduší v naší republice a také za to, že v našich necitelných politicích, z nichž někteří už jen podivně hibernují ve svém navyklém režimu, který je naprosto vzdálen realitě, probudil, ba přímo roznítil návaly emocí. Někteří se jen potili (např. Bohuslav Sobotka), někteří zaplakali (např. Miroslava Němcová), některým dokonce přeskočilo (např. Michal Hašek). Ačkoli jsem duší filantrop , poťouchle mne to potěšilo. Takovou porážku nečekali. A Andrej Babiš možná zase naopak nečekal až takové vítězství. Kdybychom se podívali panu Babišovi  astrologicky „pod pokličku“, nemuselo nás to překvapit vůbec.

 

Pojďme se tedy podívat, kdo je Babiš…

 

Nemaje přesné údaje o jeho zrození, mohu do astrologického programu jako výchozí údaje zadat jen datum a rok narození – tedy 2. září 1954 a místo narození – Bratislava. Jako čas narození zadávám dle astrologických zvyklostí tzv. polední nativitu – polední čas. Výsledné rozprostření astrologických domů a některých prvků jako AS, DS, IC, MC a dalších tedy nemohu brát v úvahu.

 

Přesto i z takového horoskopu se dá vyčíst nemálo.

 

Slunce se panu Babišovi usadilo v době zrození ve znamení Panny. Znamení Panny je znamením zemským. Měl by tedy stát pevně nohama na zemi, materiální svět mu je vlastní, dobře se v něm orientoval od mládí, jak sám říká. Měl také v tomto směru velké ambice, jimž život velmi podřizoval. Panny mají sklon k pracovitosti, poctivosti, skromnosti, až k askezi. Často je najdeme v oblastech, kde se pracuje s lidmi, kde se pomáhá (i ve zdravotnictví, školství, sociálních službách – i tam se časem dopracoval – k charitě – pomáhá těm, kdo neměli štěstí nebo dokonce smůlu ,což jsou jeho slova). Panna má ve svém životě ráda řád, režim, který by jí dopomohl ke zdraví,                 k harmonii vůbec – často sama od sebe inklinuje ke zdravé výživě nebo si  vytvoří dietu na míru) . Panna sama většinou ví, jaké jídlo jí dělá dobře a které naopak (odtud snad i zaměření na potravinářský průmysl – viz Vodňanské kuře). Panna má sklon k askezi, odříkání v životě, k tělesným cvičením – pan Babiš dodržuje, jak jsme mohli i vidět v dokumentu s ním natočeném – docela přísnou životosprávu a přes svou vytíženost si najde čas na každodenní ranní cvičení s trenérem. Panna také obecně dbá na formu. To se realizuje např. v jeho řečovém projevu (snaží se, ale tvrdí, že neumí mluvit:-) – je v tomto tedy také náročný), ve způsobu oblékání (decentní, padnoucí obleky), v bydlení, ve všem, co produkuje. Ještě by se k tomuto tématu hodilo uvést, že zrozenci v Panně mají blíže k nenápadnosti, obyčejnosti než k luxusu a okázalosti.

 

Pan Babiš má peníze, velmi mnoho peněz, ale nepatří k těm, kteří se tím nějak zvlášť prezentují na veřejnosti. Nevidíme, že by se chlubil  nemovitostmi, které jistě vlastní, že by se prezentoval luxusními vozy apod. To, co z něho vnímáme a máme možnost vidět, je právě velmi blízké pannovské nenápadnosti, umírněnosti, skromnosti apod. Panna je na sebe náročná a je náročná i ke svému okolí. Okolí od ní moc nečeká – a ona nenápadně pracuje, pomalu postupuje a mnohdy překvapí. Zde samozřejmě působí zároveň i spousta dalších aspektů, které následují.

 

Tyto charakteristiky podporuje a násobí Babišův Mars v Kozorohu. Opět se jedná o planetu v zemském znamení a Mars vyjadřuje základní energii, disponibilní energii, schopnost se prosadit, sebedůvěru i pracovní tempo, výkon. Tato energie bude u takového zrozence směrována do práce, kariéry. Heslo „Budeme pracovať…“ , které je u Babiše oblíbené, zde vychází z jeho niterného nastavení. V tomto mu můžeme myslím věřit. On opravdu pracoval, pracuje a bude pracovat. Jen se mu změnily priority – opět vycházím z jeho slov (rozhovor v pořadu TV Cesty k sobě). Dříve se chtěl mít hlavně dobře a dnes se snaží dělat věci, které by mohly pomoci. Jeho Mars je navíc zapojen do tzv. malého trigonu (velmi příjemný aspekt planet) se Sluncem, a Saturnem v konjunkci s Lunou. To je pro mě jako pro občana zárukou pracovitosti a také poctivosti. Slunce v kombinaci s Marsem přidává člověku životní energii, schopnost a touhu se prosadit – čili sebevědomí, také určité organizační a řídící schopnosti. Tyto vyjmenované vlastnosti by jinak u člověka zrozeného v Panně nebyly tak výrazné, spíše by byly nevýrazné. V práci se může projevovat jako „pravý šéf“ – výkonný, pracovitý, kontrolující, náročný.

 

Vazba na Saturn toto ještě násobí. Saturn je planeta, která přináší řád, systém, pořádek, ale také omezení, opět askezi, odříkání apod. (podobně znamení Panny). U pana Babiše je Saturn v konjunkci s Lunou, od čehož by se dalo očekávat určité změkčení těchto charakteristik, nicméně tato Luna se usadila ve znamení Štíra, takže o citlivosti a jemnosti to moc nebude.

 

Mars v sextilu na Saturn přináší člověku nesmírnou důslednost, pečlivost. Tyto dvě planety k sobě jistým způsobem patří. Řídí je částečně zkmotřená a částečně rozkmotřená znamení. Rozumí si, ale jsou do kvadrátu. Dohromady to však může být příliš. Tento člověk je hodně náročný k sobě, třeba i k tělu, tady to vypadá i na „hmotu“ – majetek, úspěšnost ve světě, touhu dostat se do vedení  (Saturn je v „uchvatitelském“ znamení Štíra, Mars v Kozorohu). Schopnost vedení – přirozená autorita, respekt. Vše si hlídá, má nastaveny hranice, kam kdo může, koho si kam pustí, týkat se to zase může i těla. Mimochodem člověk, který má ve svém horoskopu aspekt Slunce/Mars bývá vyšší, štíhlý, jako by se na něho hodilo navléci uniformu. Důstojnický zjev. Velká disciplinovanost. Takový člověk je pak někdy pronásledován pocitem, že všechno udělá nejlépe, nejkvalitněji. Může to vést k tomu, že chce být u všeho, na všechno si dohlédnout, všechny kontrolovat, protože nevěří, že by to někdo udělal stejně kvalitně jako on. Zrozenci, kteří mají takovou konstelaci v radixu, mívají neskutečnou výdrž, dovedou řešit problémy, jsou oporou, s problémy počítají, umějí jim předcházet, jakoby „neujíždějí“. Důsledkem může být výrazné zaměření na práci, na výkon, což vede k přepracovanosti, zanedbávání jiných stránek života, milostný a rodinný život může trpět. Radosti života se odkládají na dobu, až bude vše hotovo. A ono stále není:-).  Produktivita tu vyrůstá z vědomí povinnosti. Zde se to sčítá s aspektem Venuše na Pluto. On vše udělá nejlépe, má proto hodně práce. Je pravděpodobně hodně kritický – a to i ke své práci. Panna je obvykle dost kritizující znamení. Zůstávají však po ní výsledky. Opět – pracovitost, prostě. Nutno podotknout, že všechny uvedené výrazné aspekty jsou zde v pozitivním ladění. V tomto horoskopu tedy spíše slouží dobru, jinak by mohly být docela náročné pro život.

 

 

 

Jako další důležitý aspekt jsem vybrala Venuši v sextilu na Pluto. Tyto planety k sobě do jisté míry  naopak nejdou. Venuše – vládkyně Býka- stojí v horoskopu naproti Plutu – vládci Štíra. I když zase se přitahují. Nicméně vzniká tu jakási nerovnováha. Aspekt dává intenzitu citů. Vyvolává krize ve vztazích nebo situace, které ke krizím, konfliktům vedou. Majetnické vztahy, vlastnictví – to láska tak úplně ráda nemá. Venuše je planeta vztahová, mluví hlavně o našich milostných vztazích, o tom, jak dovedeme milovat. Zde v aspektu na Pluto získávají vztahy velkou intenzitu, avšak někdy jdou až do krajností a oscilují mezi dvěma protipóly – láska/nenávist. Také se inklinuje často k tzv. osudovým vztahům. U pana Babiše ale jednak nechci příliš rozebírat vztahy milostné, jednak je tento aspekt pozitivně laděný a také má ještě svou druhou rovinu.

 

Další rovinou vztahu Venuše a Pluta jsou peníze. Pluto i Venuše jsou planety, ze kterých můžeme mj. vyčíst, jaký vztah má člověk k penězům, jak si umí užít života apod. Peníze v tomto horoskopu budou důležitým tématem po celý život, protože tyto planety jsou zde propojeny aspektem, a to aspektem dobrým – no a my vidíme v praxi, protože pan Babiš tento aspekt zpracovává téměř šedesát let, jak se tento aspekt např. může realizovat. I když – ne každý, kdo má tento aspekt v horoskopu a vědomí povinnosti „pracovať“, je miliardářem.

 

Jen si ještě neodpustím, že touto finanční rovinou jsou vztahy partnerské stejně zasaženy a je někdy těžké, aby vztah , třeba i osudový a pevný vztah, vydržel zkoušky, kterými je zatěžován. V partnerském životě při tomto aspektu dochází často k tomu, že na jedné straně (buď u manžela nebo manželky) dojde najednou k většímu kumulování peněz, ať většími výdělky, úspěchy nebo třeba dědictvím – při těchto aspektech se jedná o sumy a rozdíly větší. To vychyluje vztah z rovnováhy, bývají zde nastavována různá pravidla, na kterých se trvá – a to láska nemá ráda. Vzniká napětí, partneři už nejsou rovnocenní holka a kluk, kteří se kdysi dělili o večeři apod., láska se vytrácí, vztah se odcizuje a … někdy nevydrží.

 

Pokud vydrží – odměna je sladká. Partner partnerce, či obráceně, zpravidla nabízí intenzívní zážitky, které nebývají obvyklé. Odvíjí  se od množství peněz. Také to někdy zdálky a po čase můžeme vidět tak, že zrozenci potřebovali nejdříve lásku nedostávat, neposkytovat a pak s velkou intenzitou dostávat a rozdávat. Většinou se to děje ve vztahu následném, opět „osudovém“.

 

Poslední zmínka o vztazích. Láska je uAndreje Babiše jediné místo, které je laděno zcela jinak – a to sice intenzivně a náročně (viz výše), ale také romanticky. Zde na něho tlačí konečně také jiné síly:-).

U Venuše stojí Neptun, vládce znamení Ryb, což přináší podvědomé napojení na partnera, souznění duší, zbožňování. A sama Venuše ve Váhách, kde ji v tomto horoskopu najdeme, je velmi jemná, usilující o harmonii. Takový člověk může mít vkus, smysl pro umění, sklon k luxusnímu a také designovému zboží apod. Ve  všech zmíněných oblastech, které Venuše symbolizuje, se jeví kromě všeho dobrého i napěťový aspekt kvadratury Venuše a vlastně i Neptuna, který je s Venuší v konjunkci, na Jupiter. Kde působí Jupiter, tam člověk pociťuje „zvětšené“, rozšířené potřeby, tendence. Lásky a peněz tedy bude tento člověk potřebovat asi více. Na Venuši svítí v negativním aspektu také Uran, který je takovým bořitelem starého, nefungujícího a stavitelem nového, lepšího. Člověk s Uranem v takovém či podobném aspektu si nelibuje v příliš konvenčních vztazích, dopřává např. partnerovi volnost apod. Svazek nebo manželství, když ho buduje, může být i netradiční. V tisku (v bulvárním tisku – nutno podotknout – nicméně něco pravdy na tom asi bude) jsem nedávno zachytila informaci, že pan Babiš se kolem 40.roku života seznámil se svou současnou partnerkou, rozvedl se ( že by tzv. „uranská“ krize, která u člověka nastává kolem 40.-42.roku?) a nyní spolu žijí a vychovávají dvě společné děti bez toho, aby byli oddáni. Dnes už nic tak neobvyklého. Ovšem – to už tak četné nebývá – paní Babišová i přesto užívá jména Babišová…není toto už trochu netradiční? Já proti tomu nic nemám a nikomu do toho vlastně pranic není – jen mě  těší, že se takto docela neotřele a trochu utajeně zrealizoval aspekt Uran kvadratura Venuše, Neptun. Na lásku by si měl pan Babiš dát trošku pozor – a asi dává – neboť, kde je  Neptun, tam je vše takové trochu zneprůhledněné, za mlhou, neuchopitelné, rozum zde pozbývá obvyklé síly. A kde působí Uran, tam se můžeme dočkat zvratů a překvapení. A zde trocha napětí prostě je.

 

Posledním prvkem, kterému bych se chtěla věnovat, je Luna v konjunkci se Saturnem doplněný ještě o konjunkci s Černou Lunou, což není planeta, nýbrž astrology uměle vypočtený bod, který vyjadřuje tzv. „černé místo“ horoskopu.  Je zde vepsán úkol ke zvládnutí nebo věc, kterou, musí člověk překonat. I když je zde aspekt dobře osvětlován Sluncem a Marsem, může naznačovat problémy buď v raném dětství nebo přímo s maminkou (Luna ve Štíru). Saturn přináší řád, přísnost, pořádek, striktní pravidla, je to tvrdý učitel. Naopak Luna, která symbolizuje především mateřskou lásku, mateřství obecně, naši psychiku, také běh každodenních činností, je naopak jemná, éterická. Tyto oblasti života tedy mohou být poněkud zploštělé, neduživé, stažené až zablokované. Místo, kde se v horoskopu nachází Saturn, bývá také problémovou oblastí, jakousi Achillovou patou.

 

V praxi to pak znamená, že matka mohla být přísnější, omezující, „saturnského typu“. Mohla mít problémy s přijetím mateřské role, něco jí v tom bránilo apod. Byla to pravděpodobně ona, kdo stanovoval hranice, pravidla. Naznačuje to i Babiš, který ve svém oficiálním životopise , který napsal osobně, aby uvedl na pravou míru některé nepravdy v tisku píše (viz http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Andrej-Babis-Muj-uplny-zivotopis-213394),

že matka dělala vždy vše pro to, aby její děti v životě uspěly. V praxi to znamenalo např.  to, že kvůli tomu, aby její děti mohly studovat a cestovat,nechala se zaměstnat v Ústavu marxismu-leninismu,  nakonec docílila také toho, že Andrej Babiš vstoupil do KSS. Aspekt Luna/Saturn nemusí vypovídat  jen o matce, může vypovídat jednak obecně o problémech s rodiči, může symbolizovat také průběh raného vývoje.

Dětství mohly doprovázet nějaké nesnadné, omezující okolnosti – alespoň dítě to tak mohlo vnímat. A opět v jeho životopise, se píše, že pan Babiš v dětství často měnil místo pobytu (např. Švýcarsko, Francie atd.). Jeho otec byl stále na cestách, neboť pracoval v oblasti zahraničního obchodu). Už  i to mohlo být pro dítě dost zatěžující faktor. Dále se ze životopisu dovíme, že v době dospívání onemocněl (v Ženevě) těžkou formou trombocytopenie, poruchou krevních destiček, a rok byl upoután na lůžko, neschopen transportu. Zmíněné skutečnosti a možná i něco dalšího, co se dělo v raném dětství, mohlo zanechat na psychice zrozence následky. Újmy a zranění z dětství si neseme po celý život v sobě, většinou zůstávají skryté před okolím, mnohdy se nám je podaří zamést i před sebou samými. Ale většinou si s nimi nevíme rady, protože jsou velmi bolestná. Protože je ale Luna osvěcována velmi dobře, jak už jsem psala, nejedná se o nic  závažnějšího.

 

Jinak tento aspekt myslím hovoří i o tom, že pan Babiš má ve své každodennosti rád trochu přísnější režim a řád. Luna je také symbolem pro jídlo, dá se to přenést určitě i na spánek, tedy na všechny naše základní potřeby. Takže i v těchto oblastech bychom nalezli v jeho životě nějaká omezení apod. Jídlo bude spíše dietnější, nečekejme žádné bůčky a slivovičku. Také spánku si pan Babiš asi moc nedopřeje, určitě ne přespříliš, a to nejen v období předvolební kampaně, kdy spal cca 4 hodiny denně. To už je dost málo i na mě, která má Saturn v konjunkci s Merkurem navázaný v opozici na Lunu, což je podobné, ale asi ještě více napěťové. U pana Babiše tento aspekt posiluje také postavení Slunce a Merkura v celkově „dietním“ znamení Panny (mj. znamení Panny v našem těle zodpovídá za střeva).

 

Luna stojí v tomto horoskopu ve znamení Štíra a obyčejně dává člověku hloubku emocí, také velkou citlivost a vnímavost. Člověk mívá silný „šestý smysl“ pro vnímání nevyřčeného, nálad v jeho okolí, např. i mezi konkurenty, což může znamenat velký přínos ve snaze obstát na trhu a v životě vůbec. Pan Babiš může být těžký a do jisté míry i nebezpečný soupeř.

 

Luna ve Štíru obecně signalizuje v určitém smyslu výjimečný, nestandardní, neobyčejný osud člověka.

 

A pro úplnost – záře od Slunce, kterou tu Luna přijímá, přináší dobré zdraví, dobrý základ, také vztah mezi matkou a otcem byl snad bez problémů, což je velmi dobrý start a vklad do života.

 

 

A nyní následuje povídání o tom, jak to bylo na obloze, když se volilo a zvolilo…

Myslím, že zde už stačí jen krátce.

 

V den 26.10.2013 byl horoskop Andreje Babiše  podroben těmto pěkným tranzitům.

 

1.Na nativní Slunce ve znamení Panny tu najíždí tranzitivní Mars, který přináší energii, sílu, sebeprosazení, akčnost.

 

2. Slunce tranzitivní naopak přináší energii do oslabeného místa horoskopu – tedy na konjunkci Luny se Saturnem, který drobně negativně , ale hlavně přechodně ozařuje tranzitující Luna.

Možná se toho dne pan Babiš necítil zrovna ve své kůži – ale Slunce ho svou energií „podrželo“.

 

3. No a pak tu byl krásný aspekt – Jupiter nativní v konjunkci s Jupiterem tranzitivním. Jupiteru se v astrologii říká „Velké štěstí“. A toto velké štěstí se opakuje zhruba jednou za 12let, což je přibližná doba jednoho oběhu Jupitera naším horoskopem. Škoda jen, že neznáme přesné údaje o jeho zrození a nevíme tedy, v jakém domě, čili oblasti Jupiter stojí.

 

4. „Malé štěstí“ neboli Venuše prochází znamením Střelce, jehož vládnoucí planetou je právě Jupiter a situaci šťastně dokresluje.

 

Jinak má za sebou pan Babiš nedávno proběhlou 2. konjunkci „saturnskou“, která bývá nepříjemná, napěťová, někdy i o zdraví (probíhá zhruba v šedesáti letech člověka) – možná zažíval právě velmi nelibě naši politickou a hospodářskou situaci a to ho mohlo donutit k takovému činu jako účast na našem politickém dění, i když jak sám říká není se svým kádrovým profilem (členství v KSS) zrovna tím nejlepším adeptem. Saturnské tranzity jsou náročné, transformují nás…snad ho teď čekají už jen lepší zítřky. A i nás.

 

Epilog

No a tyto tranzity to byly, které vítězství nemalé zaručily.