Tradiční astrologie na míru.
Get Adobe Flash player
Chester Bennington ( Linkin Park)

Chester Charles Bennington (Chazy – Chaz, Chemist)

POLARITA

V horoskopu bývalého frontmana skupiny Linkin Park jsou jen o málo silněji obsazená mužská znamení než ženská, což dává dostatečnou energii, odvahu k prosazení, chtění něčeho dosáhnout.

Slunce jako planeta mužská je v mužském znamení, Berana, což toto založení ještě posiluje, naopak jako problém u muže tohoto ražení vnímám Mars, vládce Berana, postavený v ženském znamení Raka, k tomu v pádu.

ŽIVLY

Pokud budeme vyhodnocovat živly, nelze si nevšimnout výrazného zdůraznění živlu VODY a OHNĚ. Vody je v tomto horoskopu nejvíce – Chester byl tedy pod vlivem vodních znamení velmi citlivý, až přecitlivělý, vše prožíval velmi hluboce, měl velmi bohatý vnitřní život, určitě trochu posunuté vnímání, vztáhneme – li to k jakémusi „průměru“. Pokud má někdo silně obsazená vodní znamení, zdá se být uzavřený, možná až pasivní, protože se snaží neodkrývat své emoce, vztahy k lidem, čímž se alespoň částečně chrání před tím, aby ho okolí zranilo na slabém místě apod. Ale u Chestera je zkombinován vliv VODY s vlivem OHNĚ.

Oheň má též silné prožívání, ale prožívání, emoce pouští naopak ven, pokud možno bez cenzury a okamžitě. A zde se setkávají dva živly, které si vzájemně jsou v mnohém opakem, nehodí se k sobě. Promísení těchto dvou živlů proces prožívání umocňuje, emoce mohou přímo tryskat. V člověku to syčí, bublá podobně jako když se tyto dva živly setkají v reálu. Tohle je myslím v tvorbě Chestera Benningtona doslova hmatatelné.

Chybějící živel ZEMĚ naznačuje životní úkol ve smyslu hledání jistoty finanční, ale zároveň citové, pevné půdy pod nohama. Podobně je to se živle VZDUCHU (komunikace, přizpůsobivost).

KVALITA ZNAMENÍ

Pokud se podíváme na obsazenost znamení dle kvalit, mírně převládá kvalita základní, kardinální, Chester tedy v životě věděl, co chce a šel si za tím - i přes veškeré problémy, které ho provázely od dětství. Odmala chtěl být zpěvákem, zpočátku tvrdil, že chce být pátým členem Depeche Mode :).S tímto koresponduje i silnější obsazení hlavních domů.

Horoskop je noční, tedy Slunce se nachází pod obzorem ve znamení Berana (v 5.domě). Slunce na 1.stupni Berana. Syrová energie prvopočátku, zvýšený martický vliv, Kefer u charakteristiky tohoto stupně uvádí impulzivitu, nepředloženost, sklon ke zbrklosti, bezohlednosti, k přehnané pokrokovosti. Hádés píše, že se jedná o stupeň síly a vášnivosti; schopnost snášet nával práce, síla charakteru, vášnivost a agresivita, člověk je dobře vybaven pro střety.

Prostě Beran v pravém slova smyslu.

Pokud nejsou Slunce nebo zbytek horoskopu poškozeny, můžeme u Berana počítat s tím, že se chová čestně, své záležitosti řeší přímočaře, od Berana se nemusíme obávat útoku tzv. ze zálohy.

Bývá impulzivní, je pro něj nejtypičtější cholerické chování, pokud ztropí nějakou emočně vyeskalovanou scénu, někomu vynadá apod., tak to tím ale také končí, stůl je čistý. Pro druhého to příjemné být nemusí, někdo na takovou energii není připraven. Berana baví prosazovat sebe, nové projekty, nové přístupy, být průkopníkem. I Chester byl určitě průkopníkem i na poli hudby. Linkin Park stále experimentoval, ve své tvorbě propojoval rap, metal, rock i melodický pop. Velmi svědomitě :). Skupina Linkin Park je označována jako jedno z nejzajímavějších a nejproslavenějších hudebních seskupení poslední doby. Dle videí, záznamů z koncertů i ze soukromí, emocemi nešetřil, „hřál“, byl srdečný, přátelský, objímací, což je Beranům blízké. Emoce, které patřily k jiné stránce osobnosti (vodní), si nechával do soukromí, i když částečně ses nimi vyrovnával texty a právě na pódiu, kde mj. předváděl velmi tělesně náročnou show. Chlapec samá šlacha, samý sval, nijak mohutný, ale síla velká, energie „rohatá“ – jak beranské.

Slunce se nachází v domě 5.(na hrotu), jedná se tedy o nejlepší postavení Slunce v nočním horoskopu. Toto postavení najdeme u spousty úspěšných lidí, Slunce v 5. domě je obecně příznačné pro sebeprosazení v oblasti umění, dává lásku k lidem a hlavně dětem.

Lunu, sektové světlo nočního horoskopu, najdeme v domě prvním. Opět vynikající postavení.

Luna ve Střelci bývá fajn, je velkorysá, otevřená, bez předsudků, člověk působí přátelsky, sympaticky, mírumilovně, vše ho zajímá, umí naslouchat- jen – opět se tu setkávají dva živly zdůrazněné v Chesterově horoskopu – Luna (vodní, jemná, ženská planeta) ve Střelci (znamení ohnivé). Luna je navíc v konjunkci s Neptunem, další planetou vodní a ještě jemnějších energií. To způsobuje jistý duševní neklid, neustále vzrušení, člověk je „neustálý hledač“, hledá podněty, dá se říci i vzrušení v životě.

Luna je ve zmiňované konjunkci s Neptunem, což zvyšuje vnímavost, empatii, citlivost, dává umělecké nadání, inspiraci – dá se říci „bylo mu shůry dáno“. Někdy (hlavně pokud jsou Luna a Neptun výrazně poškozeny, může to být dispozice k duševní nemoci, kterou může časem spustit například dlouhodobý nebo intenzivní stres). Aspekt Pluta (i když pozitivní sextil) mohl zvyšovat tlaky na jemnou Lunu (psychika), na druhou stranu přidal asi ještě další kapku tvůrčích schopností. Luna v 1. domě sama o sobě zvyšuje citlivost, jemnost vnitřních struktur, přináší jistou nestabilitu do života, mnoho změn. Zvyšuje se důležitost raného období v životě a důležitost osoby matky, její vliv je posílen právě i aspektem Pluta (vládce ascendentu v domě 11.). Podpora matky zde byla určitě, s její pomocí se Chester zbavil v dospělosti závislosti na drogách a alkoholu.

Luna je dále v kvadratuře na Venuši a Merkur. Kvadratura Luny a Venuše, tedy dvou planet, které z větší části vypovídají o našich vztazích, o tom, jak dovedeme prožívat lásku apod., napovídá, že něco v pořádku nebylo, co se týká vývoje, hlavně vývoje vztahu k sobě samému. Člověk s tímto aspektem mívá často potíž s tím „mít se rád“, přijímat se takový, jaký je. Je to určitý druh nelásky k sobě. Teprve poté, co člověk zvládne toto, může očekávat vyrovnaný vztah s partnerem, druhými.

Pokud Slunce budeme brát jako signifikátora otce, mužského principu a Lunu jako signifikátora matky, vychází nám jako kladnější vliv jednoznačně vliv matky. Matka Chestera Beningtona byla zdravotní sestra, otec byl policistou, který vyšetřoval týrání a sexuální násilí páchané na dětech. Ironií osudu je dnes už obecně známá věc, o které Chester dlouho neuměl mluvit, totiž, že on sám si sexuálním násilím prošel, a to ze strany rodinného známého (ve věku od 7 – 13ti let). Bál se o tom někomu říci, vyrovnával se s tím tvorbou – psal básně, kreslil, poslouchal a skládal hudbu, v raném dospívání přidal alkohol a drogy.

V 11 letech se rozvedli navíc jeho rodiče, Chester zůstal v péči matky.

Slunce je také v kvadratuře na Mars. Můžeme z toho vyvodit i charakter působení otce na syna. Otec a jeho působení neprospívá věcem ascendentu, tedy vývoji osobnosti, otec měl sám pravděpodobně nějaké potíže se zvládáním svého života, následně i to, jak se chová a projevuje Chester, jak je vnímán, nekoresponduje s tím, co dělá, čeho by chtěl dosáhnout, ubližuje si. Není zde harmonie. A může jít o nějakým způsobem autodestruktivní, autoagresivní chování, které může vyústit ve smrt zrozence. Zde je mj. vládce ascendentu v domě 8. – domě smrti, tedy si zrozenec může zavinit svou smrt sám, může jít o smrt rychlou, ve zkratu, typické pro sebevraždy. Své problémy (úzkosti, deprese, dle textů písní možná i paranoiu apod.) řešil alkoholem, návykovými látkami a je doloženo, že v souvislosti s alkoholem se objevovalo právě sebevražedné chování.

Období školní docházky, které u něho bylo problematické, je reprezentováno 3. domem – zde je hrot domu ve znamení Kozoroha, vládce Kozoroha Saturn je nejslabší planetou jeho horoskopu a nachází se na konci domu 8. a zač. domu 9 – ve znamení Raka, tedy v detrimentu. Saturn je také v kvadratuře na Jupiter – tento aspekt může způsobit neklid, melancholii, nespokojenost, člověk se snaží naplňovat své cíle, ale něco vyššího mu v tom brání (osudové prvky, zákon apod.). V období školní docházky zažíval Chester nejen sexuální zneužívání, ale i šikanu a rozvod rodičů. Druhým znamením, které se celé rozprostírá přes třetí dům je Vodnář – jeho tradiční vládce je opět Saturn. Moderní vládce Vodnáře Uran, spoluvládce 3.domu se schovává v domě 12.

Ascendent je ve 3.dekanu Štíra (vládne mu Luna), souvisí s 8. domem (zdraví, peníze druhých,sexualita ve smyslu tvrdé sexuality, otázky smrti). Vládce dle tradice je Mars a Mars je v tomto horoskopu v domě 8., je v Raku – ve zničení. Moderní vládce Pluto je v 11.domě, tedy v domě společenském, protektivním. Možnost společenského vzestupu. Ascendent ve Štíru dává charizma, magnetismus, Chester byl tmavým typem Štíra s uhlově černýma magickýma očima, které „rentgenují“.

Mars jako vládce ascendentu je v aspektu (kvadratuře) na Slunce, takže zvětšuje Chesterovu disponibilní energii, ale tu je pro něho někdy těžké zacílit správným směrem, mnohdy ji vydává do sebezničení, destruktivně, v životě zažil násilí, které se obracelo několikrát vůči němu (sexuální násilí, šikana – Mars v 8.domě, vazba na Slunce Na hrotu 5.domu – také symbolizuje vztahy a sexualitu). Tyto planety propojené mezi těmito dvěma domy vypovídají i informace o složitosti jeho partnerských vztahů a vztahů s jeho dětmi. Měl celkem 6 dětí (z nich jedno osvojené) ze tří vztahů. Problémy s partnerkami tam byly.

Mars dále přijímá aspekty od dobrodějů Venuše a Jupitera, a to kladné. Venuše vládne domu 11. a také 7. Určitě podporuje Chesterovu přitažlivost, sexualitu a také tvůrčí potenciál. Jupiter dodává další energii, možnosti uplatnění.

Mars v Raku v kvadratuře na Slunce může dát dispozici k zažívacím obtížím, stejně tak Luna v kvadratuře na Venuši. Poškozený Mars v Raku vládne kromě 1. a 8. domu také 6.domu – zdraví. To vše ukazuje na zdravotní problémy, kterými, pokud jim nebude předcházet, si život může sám krátit. Mars v domě 8. v nočním horoskopu je v postavení neblahém.

Merkur je ve znamení Ryb v pádu a je denní v nočním horoskopu, což není úplně výhodné. Ve 4.domě mu také úplně blaze není. Je to planeta vzdušná, pohyblivá, zde se nachází v Rybách a ještě v prostředí vodním, analogicky připisovaném znamení Raka. Je však v pozitivním aspektu na Saturn, stejně tak Slunce, takže myslím, že Chesterovi to myslelo dobře, ale on mohl mít nějaké pochybnosti o svém intelektu. Merkur je v kvadratuře na Lunu a Neptun, takže mohl dostávat inspiraci, co se týká hudební tvorby, ale mohl být někdy vzdálen realitě, mohl si v mladém věku lhát, sobě, okolí, unikat z reality, ve škole to nemuselo prospívat soustředění. Merkur byl propojen s jemnými planetami – Lunou a Neptunem, tedy s emocemi, zároveň pod vlivem zničeného Saturna. Výsledkem byla jistě rozporuplnost.

Jen – ještě – všimněme si, že nad obzorem radixu jsou všichni škůdci. Mars je v pádu v domě 8., v kvadratuře na Slunce v Beranu, což je prostě hodně špatné. Trochu ho zjemňuje, podporuje kladný aspekt Jupiteru i Venuše, Jupiter ze znamení Berana (znamení, kterému Mars vládne) a Venuše je povýšena v Rybách. Saturn je však mimo sektu a ve zničení, Uran by měl být ve Vahách v povýšení, ale je v nevýhodném postavení ve 12.domě (dům skrytých nepřátel), Pluto ve Vahách je v pádu a v opozici na Černou Lunu (berme ho v úvahu jako moderního vládce ascendentu).

Venuše v Rybách je v povýšení. Ve 4.domě v nočním horoskopu. Bohužel v kvadratuře na Lunu. Na mne Chester působí velmi křehce a zranitelně, ačkoli tak úplně nevypadá – a snaží se působit tvrdě, inu, nu – metal atp., spolumajitel tatérských studií, barevný od hlavy po paty - je měkkosrdcatý, křehule.

A co má krásné – královskou stálici Regulus na hrotu MC. I díky ní se jistě dokázal proslavit, přestože jeho život byl dosti krátký.

Chester Benington si vybral svou smrt sám, oběsil se ve věku 41 let ve svém domě 2 měsíce po smrti svého blízkého přítele Chrise Cornella, který zvolil totožný způsob smrti. Je možné, že smrt přítele byla poslední kapkou v životě plném sice slávy, ale také těžkých depresí, které ho provázely už od dětství.

——————————————————————————————————————–

Poznámky k běhu života (pod čarou)

Sexuální násilí a šikana se dějí za firdarie Luna /Venuše a Luna /Merkur, dále pak hlavně za saturnské firdarie. Když se rodiče rozvedli, bylo mu 11 let – stále saturnská firdarie. Následovaly problémy s alkoholem, marihuanou, byl i zatčen za držení marihuany, členství v různých hudebních skupinách, ale spíše frustrace než úspěchy. I když…

Saturn je u něho slabý, poškozený. V roce 1994 udělal maturitu. Tím je ohraničena saturnská firdarie.

Následovala jupiterská firdarie, sňatky, děti, první úspěchy. Linkin Park je založena symbolicky v roce 1996!, kdy jupiterská firdarie začíná.

2008 – 2015 – probíhá martická firdarie. Asi náročná, dle své obecné charakteristiky, ale také dle konkrétního postavení Marsu v jeho horoskopu.

Paradoxně sebevražda přichází za firdarie sluneční (Slunce/Venuše).

Sebevražda

20.7.2017

Spekuluje se, zda šlo o zkrat, vyústění dlouhodobých depresí a útrap, případně reakci na smrt přítele, který odešel dobrovolně 2 měsíce před ním. Chester si sáhl na život totiž v den narozenin zmiňovaného přítele – Chrise Cornella, taktéž úspěšného zpěváka (Soundgarden, Audioslave).

V den sebevraždy jeho přítele se tranzitující Mars nacházel na hrotu Chesterova 8.domu.

V den sebevraždy Chestera měl za sebou tranzitující Mars pouť 8.domem anacházelse v konjunkci s tranzitujícím Sluncem, obě planety byly v konjunkci s nativním Saturnem. V tranzitech se vlastně propojily 2 planety, které dávaly Chesterovi v životě zabrat a byly propojeny kvadraturou (v jeho nativu). Tyto dvě planety si stouply ten den mj. do kvadratury s tranzitujícím Uranem, který zase vytvořil konjunkci s jeho nativním Jupiterem.

Merkur v Rybách ve 4.domě (denní v nočním horoskopu)přijímal po nějakou dobu kvadraturu od Saturna (deprese), taktéž kvadraturu od Venuše. Pro dokreslení – Neptun dlouhodobě v kvadratuře na Neptun a Lunu (Luna je dispozitorem jeho Marsu).

Chester se zbavil závislostí, ale v okamžiku smrti bylo v jeho krvi nalezeno menší množství alkoholu. Alkohol u něho spouštěl vše špatné a sebevražedné sklony. Na posledním videu působí ztrápeně. Ale nikomu si nestěžoval.

 Den sebevraždy jeho kamaráda a jeho rozpoložení 20.5.2017  (tranzity)

 Chester Bennington Solar 2017

Ascendent vychází do znamení Štíra do 12. domu nativu, konjunkce s nativním Uranem

Solární Mars jako vládce ascendentu solaru i nativu je u osy solaru – 7.dům. v opoz. na Asc. a nativní Uran v domě 12.

(Mars je v nativu v domě 8. a je poškozený.)

V solaru je vládcem 8.domu Merkur, Merkur je tu v 6.domě – zapjen do T-kvadratury mezi 3: – 6. – 12. domem

Jupiter – Pluto – Merkur.

Moderní vládce ascendentu v kvadratuře na vládce 8.domu. solaru

Pluto kvadratura Uran

Mars nativní vychází do 8.domu solárního , stejně jako v nativu

Mars je téma roku

Solar  2017 samostatně

Waiting For The End (Official Video) – Linkin Park – YouTube

Linkin Park – Crawling (Live with Chris Cornell) – YouTube

Numb (Official Video) – Linkin Park – YouTube

One More Light (Official Video) – Linkin Park – YouTube

Grey Daze – Soul Song (Official Music Video) – YouTube