Tradiční astrologie na míru.
Get Adobe Flash player
NATIVNÍ HOROSKOP – UKÁZKA

 

 

Žena - rok narození 1978                             

Základní charakteristika temperamentu a typu osobnosti

Živly :

Živly vypovídají o temperamentu člověka. Téměř nikdy se nevyskytne člověk, u kterého by se vyskytovalo obsazení pouze jednoho živlu, nebylo by to ani „ k životu“. Pokud je ovšem jeden nebo dva z nich zdůrazněné, pro osobnost člověka to už je dost určující.

V tomto horoskopu převažuje jasně živel vodní, také je tu ale velmi silně obsazen živel ohně. Tato kombinace Vám pak dává velmi silný emocionální náboj a zároveň dost energie, která se uvolňuje nárazově. Dohromady to někdy může spouštět vyloženě silné emotivní reakce. Jako vodní živel se můžete snažit toto prožívat vnitřně, ale někdy to člověk neudrží a „prskne“ ( představte si vodu, když se setká s ohněm).

VODNÍ ŽIVEL

Voda má subjektivní prožívání, má blízko ke světu žen,  domovu, energie vázána a vydávána v domácím prostředí, člověk s převahou vodního živlu se cítí sebejistý doma, tam „je silný v kramflecích“.Zde si dovolí více než mimo domov – přímo se zde realizují. Je pro něj příznačné téma starosti – mnoho energie do péče – o sebe, o partnera, o děti, o lidi, o staré lidi, o domácí mazlíčky, o domov, o jídlo, o prádlo…Živel vody je spojen se světem žen, projev ne tak výrazný, vyjma situací doma – zde si dovolí více než mimo domov – přímo se zde realizuje. Voda souvisí s citem, ohleduplností, prožitkem, je empatická, má schopnost vnímat všemi smysly, intuitivně…Neustále se cítí v ohrožení (prostě se „obává“, je nelehké ji udržet v nezměněném skupenství).Voda je průhledná, bezbarvá, nesvítí, nehřeje, chladí, voda je zavřená, rezervovaná, nemá potřebu se moc rozšiřovat, nechce se moc seznamovat, funguje si společně se svými blízkými.

Vodní živel se dále projevuje důvěřivostí, chápavostí, klidem, milosrdenstvím, oddaností, schopností odpouštět (ale pamatuje si!), poddajností, skromností, soucitem, úctou, vřelostí a zahloubaností. Přináší velmi hluboké city, prostě velké emoce.  Vztahy prožívají vždy velmi silně. Vodní znamení mohou na první pohled působit plachým a uzavřeným dojmem, ale jejich citlivost a schopnost prožívat emoce z nich dělá například výborné milence, ale i příjemně citlivé a obětavé partnery. Voda může působit konejšivě a očišťovat, ale také nás může stáhnout pod hladinu a utopit.

OHNIVÝ ŽIVEL

Oheň působí tak, že ohniví lidé rádi sebe sami sdílejí, jsou si na to totiž dost jistí v kramflecích. (Zde u Vás spíše v domácím prostředí.)  Nestydí se za sebe. Mají nejblíže k sebedůvěře.  Sami sebe moc nepitvají, spíše jdou do „akce“. Rádi vymýšlejí akce, rozjíždějí. Také to jsou lidé práce. Oheň s sebou přináší cholerický temperament. Jejich emoce mají silný výraz. Jejich energie je úderná, ale velmi brzy vyhoří a pak se musí čekat, než naběhne nová. Je jakoby cyklická. S ohněm souvisí např. vztek. Oheň je živel velmi sexuální, má také velmi blízko k jídlu (tepelná úprava). Oheň má blízko také ke sportu. Oheň je soutěž, boj a je to jakoby kompenzace válek apod. Oheň je těžký protivník. Bojovat, soupeřit ho prostě baví.

ABSENCE ZEMSKÉHO ŽIVLU

V tomto horoskopu chybí živel Země, takže zde může docházet k potížím , které by se mohly týkat „uchopení materiálu“. Tedy uplatnění svých talentů, výdělečných dovedností a vůbec zacházení s penězi, cesta k bydlení nelehká nebo neobratnost v jejím zajištění. Snaha být šetrný….

SLUNEČNÍ ZNAMENÍ : Štír     

Toto sluneční znamení dává celému životu člověka nezaměnitelné ladění – intenzitu, neproniknutelnost, sílu, ale i velkou zranitelnost. Nejvíce Štíra může zranit ten, koho Štír miluje. Málokdo ovšem ví, co Štír prožívá. Většinou si své nitro nechává pro sebe, alespoň dokud např. krize nepřejde. Umíte být diskrétní, udržíte tajemství. Štír nepřipouští kompromisy. Chce buď vše anebo nic. Jeho láska bývá intenzívní, ale také majetnická a žárlivá. I přes štíří špatnou pověst (ale ta se týká spíše nižších typů), je Štír jako partner věrný a loajální. U vás je věrnost posílena ještě dalšími aspekty, které zmíním později. Podvod však  Štír špatně odpouští, spíše neodpouští. Je schopen se i mstít.  Na pomstu u něj není nikdy pozdě a pak je většinou nemilosrdný, zasáhne člověka klidně právě na nejslabším místě. Kdo jednou Štíra podvede, tomu už nevěří.

Štír je znamení, které přitahuje krize – buď k sobě samému  nebo lidem v krizových situacích pomáhá. Je ale také nejlépe vybaven pro zvládání a překonávání krizí. Štír dovede mnohdy léčit a má výborný diagnostický talent, talent rozklíčovat záhady, tajné věci apod. Ve spojení s velkým nasazením a náročností, rodí se v tomto znamení nebo v tomto ascendentu mnoho vynikajících lékařů, vědců, kriminalistů, ale i lidí dobrodruhů, kt. se klidně vydají do války v nějaké rozvojové zemi, na Dálném východě apod. Mají sílu ducha, charisma.Prozrazuje je většinou silný, magnetický pohled, který vše jakoby rentgenuje.

Jsou dva typy Štírů – jeden je tmavý, tmavé vlasy a tmavé – jakoby černé oči, s kroutivou chůzí, druhý naopak nordický typ. Nos bývá ostře řezaný, jakoby orlí, …podobně.

Mívá velké regenerační schopnosti, nezřídka schopnosti parapsychické. Zajímá ho věčnost života a smrti, věci „za oponou“. Mívá také silné sociální cítění a za práva slabších, za spravedlnost dokáže bojovat. Štír je schopen velmi ostře vidět nedostatky jiných i své. Zde Merkur ve Vahách, kt. bývají také velmi kritické, ale kritiku neumí moc přijímat.

Život se Štírem může být v mnohém problematický, ale kdo pozná takový život, může vnímat jako složitější žít bez něho.

Vy budete silný štírovský typ, protože ve Štíru se nacházejí 3 osobní planety – Slunce, Venuše a Mars, to vše dá se říci v konjunkci.

ASCENDENT: Rak

Rak patří mezi vodní znamení, čili je hodně o emocích a to hodně hlubokých. Hodně záleží na postavení Luny v horoskopu.Vládnoucí planetou – regentem horoskopu – je tedy Luna. Luna je sama o sobě neutrální, ale ráda přejímá vlastnosti znamení, ve kterém pobývá. Zde je ve Lvu  a ve třetím domě– o té níže. Raci bývají silně emotivně založení, prožívají silně věci týkající se původní rodiny, poté jejich rodiny. Pro Raka je hodně důležité mít dobrý vztah s matkou. Pokud by tento byl narušen, nese to s sebou větší problémy v jeho partnerských vztazích. Rakům je dán mj. silný vztah k tzv. rodné hroudě, má tendenci se stále vracet do původního domova nebo alespoň udržuje rodinnou kontinuitu. Bez rodiny je prostě jen půl. Miluje samozřejmě svou rodinu ( ženy- matky Rakyně někdy své děti péčí a láskou až dusí, dokonce někdy budují rodinu, která je na nich do jisté míry závislá, dětem pak může být ztížen start do samostatného života.

Ascendent v Raku způsobuje, že člověk pokládá za zcela přirozené a jakoby nezbytné založit rodinu.

Pro člověka s ascendentem. Raka je důležitý také domov – místo, kde se může ukrýt před vřavou velkoměsta a nabrat síly. Často si tedy buduje svůj dům, ale byt pro něho může být jakýmsi „hradem“.  A silní Raci si kolem sebe vůbec budují jakýsi krunýř i v citové oblasti, málokomu svěří své niterné city a pocity, protože dají málokomu pravou důvěru.  I ve vztazích bývají nejprve opatrní, protože jsou velmi zranitelní, takže se bojí, aby právě zraněni nebyli. Také mívají velmi silnou paměť v tomto směru, nezapomínají, kdo jim ublížil, mnohdy umějí vytáhnout léta staré promlčené křivdy, na které už všichni dávno zapomněli.

Štír v kombinaci s Ascendentem v Raku a celkovým silným štířím laděním a posíleným vodním živlem je člověk, který má velmi intenzívní prožívání citů (zde ještě Mars konj. Venuše a to vše v konj. se Sluncem), ale s těmito city si někdy nemusí sám vědět rady, každopádně mívá problém o nich adekvátně mluvit. Může se stát, že o nich nikdo, ani ten koho se týkají neví. Většina blízkých lidí ani netuší v jakých hloubkách se někdy takový člověk pohybuje.:-) Úkolem je naučit se o citech mluvit otevřeně.

 1.dům (už řečeno, viz Ascendent)

 Mars v prvním domě dává obyčejně jedinci sebevědomí v prosazení se. Mars představuje aktivní, přímou, rozhodnou energii, odvahu, vůli, bojovnost, činorodost, ale i bezohlednost nebo neústupnost. Člověk má velké ambice , je tu přítomna jakási beraní energie prvopočátku. U Vás je však Mars v Raku, takže zmíněné se soustředí spíše do oblasti domova, nejsilnější a nejsilnější v kramflecích budete právě tam. Na veřejnosti budete spíše prožívat druhou část charakteristiky Marsu v Raku – trému, nejistotu.

Místo, kde máme Mars v horoskopu, je oblast, ve které musíme napnout své síly, bojovat za svou nezávislost a svobodu. Na druhé straně je to taky místo, kde je třeba projevit emoce jako je hněv, vztek či agresivita. U Vás je tento boj spojen pravděpodobně už s raným dětstvím, kdy jste mohla zažívat omezující výchovu, která mohla mít prvky násilné. Nemyslím tím přímo násilí, ale jako dítě, bezbranná duše, jste to mohla tak cítit. Nebo bylo prostě jen mnoho příkazů. Poněvadž je Mars (který symbolizuje mužský princip) je v opozici na Lunu

(která je naopak symbolem matky), domnívám se, že si ve výchově rodiče příliš nerozuměli a pro Vás z toho – jako pro velmi citlivou osobnost- vyplýval velký zmatek.

Svou osobnost a svobodu jste si pak asi musela „vybojovávat“. Jako „vodní“ osobnost pak tento boj mohl probíhat hlavně vnitřně, obrácen do sebe nebo výbuchy emocí.

Nebezpečné je to, abyste svůj Mars potlačila, to by mohlo vést ke skleslosti, nedůvěře svým schopnostem, depresi, pocitům beznaděje. Je vždy dobré najít si nějakou aktivitu, jíž můžeme vypouštět emocionální přepětí, které u Marsu vzniká.

Mars v Raku také přinášívá to, že člověk rád tráví čas doma, se svou rodinou, dokonce si jakoby vytváří „hodně práce“, všechny opečovává a zabezpečuje. Jakoby se doma uvazuje a činí se nepostradatelným. JPotom ale také očekává tzv. vděčnost.

Pozice Marsu u ženy ukazuje, jaká je její představa partnera, jaké vlastnosti od muže očekává a také co do svých partnerů promítá.

2.dům

Druhý dům je domem majetku, hmotných prostředků, toho jak se orientujeme v materiálním světě a také sebehodnocení. Zde se dá zjistit, jak hodně je člověk závislý na penězích, kolik pozornosti věnuje finančním prostředkům a jak je schopen se hmotně zabezpečit, jak dokáže šetřit, či rozhazovat. 

Saturn  ve druhém domě působí tak,že člověk se v materiálním světě cítí tak trochu nesvůj, pravděpodobně vám potrvá či trvalo delší dobu tuto oblast zvládnout. V praxi se tento aspekt může projevovat tak, že buď nevyužíváte svých talentů zcela  nebo vám prostě jen nepřinášejí odpovídající zisky a člověk si připadá, že ačkoli se velmi snaží v oblasti materiální o růst, větší zisky nepřicházejí. Odměna je většinou menší než vynaložené úsilí. To člověka někdy vede k jistým obavám v této oblasti a totiž, že má strach, že může být hůř, že by třeba o práci mohl přijít apod., má doslova existenciální obavy, které se vůbec nemusí zakládat na realitě, jedná se mnohdy o skrývané, sžíravé obavy až fobie, které člověka vedou k šetření, zadržování výdajů, čímž doufá obávaným událostem  zamezí. Jenže to samo situaci neřeší. Mnohdy to může vést např. i k úniku dobré příležitosti pracovní (člověk se bojí opustit jisté, třebaže ne tak dobře placené místo, aby našel lepší, bojí se např. podnikat a dělat to, co má rád, raději zůstane zaměstnancem apod., variant je mnoho) nebo může propásnout nějakou výhodnou investici, např. do nemovitosti, protože stále zvažuje, promýšlí, zda  je to opravdu tak výhodné, bojí se , aby např. nenaletěl. Úkolem zrozence je jít příležitostem vstříc, snažit se budovat v této oblasti sebevědomí.

Hrot je v Raku – může být činnost, která má něco společného s péčí o děti, domácnost, činnosti umělecké nebo naopak obchod, i když zde mi to moc nesedí – Mars v Raku je spíš uzavřenější, jakoby stydlivý.

3.dům

Třetí dům je domem komunikace, komunikace s nejbližším okolím, vypovídá mj. o školním období, ukazuje však také na postoj člověka k cestování (zejména kratší cesty, o tom vypovídá znamení na hrotu třetího domu.) Je-li dům silně obsazen, člověk např. podniká časté pracovní cesty bez možnosti, aby jejich mohl jejich počet vědomě ovlivnit. Může vypovídat o základním charakteru sourozenců.

Hrot ve Lvu – komunikace může mít lví charakter, to znamená, že chceme, aby naše slovo mělo váhu, rádi bychom řídili. Svým názorům věříte, můžete být i docela hrdá na svůj intelekt, vyjadřování. Vládce domu je ve Štíru, který vždy přináší mysl pronikavou a zvyšuje IQ sám o sobě. O Merkuru jako symbolu pro myšlení a komunikaci ještě níže podrobněji.

4.dům

Původní rodina, vlastní domov, okolnosti na sklonku života dědičné choroby, většinou vypovídá o osobnosti otce (nebo matky).

Venuše ve čtvrtém domě znamená člověka, který je nejšťastnější ve svém domě nebo touží po domově tzv. ideálním. Tento člověk má emocionální spojení se svým původním domovem, rodinou. Snaží se vždy o urovnání rodinných vazeb a vztahů, o jejich harmonizaci. Připadá si také někdy za toto odpovědný. Ne vždy se vám toto musí dařit, někdy naopak tímto můžete přilít do ohně nebo být příčinou nesouladu – Venuše je podrobena docela napěťovým aspektům. Jako hlavní příčinu, která Vám může „doma“ působit problémy vidím kvadraturu mezi Venuší a Lunou (obě vztahové planety, které mohou za to, jak jsme schopni prožívat lásku).

Venuše v Panně – pod vlivem Venuše v Panně můžete mít sklon k potlačování citů. Je to lepší aspekt pro ženy, protože na druhou stranu dává věrnost a do jisté míry i stud. Dává předpoklady pro práci, která je spojena s uměním nebo krásou. Pozor – můžete velmi citlivě reagovat na léky, zvláště hormonální nerovnováhou. Pro Vás bude vždy lepší léčba přírodními prostředky (samozřejmě dle charakteru nemoci).

Venuše kvadratura Luna – tento aspekt je problematický u vztahů, ale zvl. u žen. Doslova toto znamená, že žena může mít problém fungovat v roli ženy – milenky a v roli  ženy- matky zároveň.  Buď funguje jako jedno nebo jako druhé, role odděluje, jakoby přepíná režimy anebo zvolí jeden. Není to pro ni spontánní.

Někdy toto končí tak, že žena jednu z rolí prostě odmítne. V jejím životě však poté chybí rovnováha. Úkolem je toto si případně uvědomit a pracovat na tom, aby rovnováha nastala. Jinak dochází k dlouhodobému strádání buď na jedné  nebo druhé straně.

Venuše je ještě v aspektu s Marsem – již tak hluboké city toto velmi zintenzívňuje. Můžete mít tendenci prožívat své vztahy osudově – ve smyslu- na celý život nebo všechno nebo nic. Ve Vašem prožívání lásky mohou být propojeny oba póly citů, v lásce může být přítomna zároveň nenávist.  Zde platí, že čím víc někoho milujeme, tím víc se na něj dokážeme zlobit. Typické je italské manželství. Zde ale nevidím téměř žádný oheň, jen přemíru vody, takže myslím toto bude probíhat buď skrytě, v hloubi Vaší duše nebo v rámci úzké rodiny.

Člověk s tímto aspektem potřebuje ve vztazích cítit „zamilovanost“, třeba i žárlivost, potřebuje o lásku bojovat, i když se tváří, že ne. Potřebuje vzruch i v trvalém vztahu, jinak by se mohl začít nudit. Nesnáší vztahy fádní.

Vždy velmi záleží na tom, jaký vztah byl s rodičem opačného pohlaví, protože pokud nebyl bez problémů, je velmi pravděpodobné, že se problémy přenesou i do manželství, a že vytvořit spokojený vztah bude těžší.

Jinak  milujete  svůj dům či byt, snažíte se, aby domácnost byla úhledná a hezky uspořádaná. Jste se svým domovem emocionálně spjatá. Nalezení vlastní harmonické role v rodině je pro Vás základem důvěry a také pohody.

Závěrem na téma Venuše – čili – vztahy je nutno říct, že je Venuše zapřažena do tzv.             T-kvadratury,což samo o sobě do vztahů přináší napětí. Vaše vztahy budou oblastí, kde se vždy bude něco dít, zde bude oblast, do kt. Budete muset vkládat více energie, snahy a tolerance.

Hrot ve Lvu, vypovídá o otci, který mohl mít problémy se vztahy k ženám jako takovým, i k dcerám. Sice mohl být velká, charismatická osobnost, ale opět se k tomuto váže tlak na psychiku, ego, extrémismus citový.

5.dům

Pátý dům hovoří o charakteru našeho milostného života, také předmanželského života o vztahu k dětem, mateřství, koníčcích apod., o tvořivosti a schopnosti užít si radosti života

Tato oblast je pro Váš život evidentně nejdůležitější. Jsou zde soustředěny čtyři planety, tzv. stellium, mezi nimi Slunce. Stellium sice tento dům zdůrazňuje, ale zároveň z něj činí oblast, kterou pro Vás bude těžší zvládnout. Vždy, když je někde stellium planet, uplatňuje se v oblasti více vlivů, mnohdy protichůdných a to nikdy není dobře. Člověku trvá déle, než vlastně pozná, co chce a jak to chce anebo chce každou chvíli něco jiného, takže se běžnému pozorovateli může zdát, že vlastně nevíme, co chceme. Mateřství bude jistě naplněno, děti budou středobodem „vesmíru“. Je zde Slunce, čili životní energie do výchovy. Můžete mít potřebu stále mít o dětech přehled, bude pro Vás těžší se odstřihnout. Můžete mít větší potřebu ovlivňovat jejich životy, vykonávat jakýsi „kontroling“, doporučovat koníčky a činnosti, kterým vy sama jste se v mládí věnovat nemohla. Niterné, hluboké vazby na děti. Hluboký prožitek mateřství.

Dále takováto obsazenost pátého domu přináší velkou fantazii, jste asi hodně tvůrčí, mohla byste i podnikat pravděpodobně v umělecky laděné oblasti nebo v souvislosti s dětmi, školstvím apod. určitě by Vás to naplňovalo.

Pluto – zde je to vládce Vašeho slunečního znamení, tedy Štíra- kde je Pluto, tam můžeme být vystaveni největším zkouškám a tlakům, zkouškám, které mnohdy nelze z naší strany ovlivnit. Zde je Pluto ale aspektován dobře, takže snad to nebude tak náročné.

Merkur – opět se zde násobí talent výtvarný nebo jinak tvůrčí, i třeba herecký. Tam kde máme v horoskopu Merkur, tam se máme v životě hodně vzdělávat, v tomto oboru. Dobrá poloha pro učitele, člověka s dobrým vztahem k dětem. Ovšem může se u vás projevit přílišné analyzování osobních citových vztahů, prostě přílišné přemýšlení o nich.

Merkur v konj. s Uranem – myšlení bude „pokrokové“, tvůrčí, originální, neotřelé nápady. Někdy rychlé změny názorů. I když u Vás si myslím je silnější pevné znamení Štíra, tak zas tak rychlé změny názorů nehrozí.

Merkur v kvadratuře na Saturn – trochu opačný vliv než Uran. Myslím, že jste docela svědomitá a důkladná. Také byste ale mohla mít někdy strach vyjádřit své názory, protože si myslíte, že ostatní vědí všechno líp než vy, což je samozřejmě nesmysl., Situace, kde se má improvizovat vám nemusí příliš sedět. Získané poznatky si musíte vyzkoušet v praxi a teprve když si je sama prozkoušíte a ověříte, uvedete je do praxe a začnete jim věřit. Můžete si dělat příliš mnoho starostí ohledně některých věcí, což může vést k černějšímu vidění světa. Můžete se také obávat změn a nových věcí. To se naplno může projevit ve starším věku (Saturn). Můžete mít sklon k úzkostlivosti. Myšlení je velmi přísné, náročné, nejste možná nikdy spokojena s výsledky své práce, člověk se někdy až mučí tím, že by chtěl, aby vše – alespoň to, co vychází od něj bylo dokonalé. Odmítání nedokonalosti. Někdy také obavy z cestování. Člověk má raději své jisté – doma.

Dbejte na to, aby Váš postoj k životu nebyl příliš pesimistický, příliš náročný, škodila byste tak především sobě samé. Pěstujte si své sebevědomí, odměňujte se, nedejte tolik na mínění jiných, které vás někdy může doslova ničit.

Máte opravdu pronikavou mysl, která jde až „na dřeň“, dovede „kriminalisticky“ rozkrýt situace, ve kterých se druzí ztrácí. Dokážete jít do hloubky. Na druhou stranu toto může způsobovat poměrně velké duševní napětí.

Úkolem je tedy pěstovat nějakou formu relaxace, uvolnění mysli. (Umělecká práce, jóga apod.)

Merkur ve Štíru a v konjunkci s Uranem – zvyšuje IQ, člověk jde u tématu vždy do hloubky, pamatuje si nejlépe to, co je zabarveno emocemi. Kriminalistické, analytické myšlení. Pronikavá mysl, novátorství.

Slunce – opět životní energie, smysl života zde a Slunce je v konj. s Venuší – kouzlo osobnosti, krása či šarm, ženskost, přitažlivost pro opačné pohlaví – využijte ji.  Vy sama o tom možná nevíte nebo si to jen tutláte pro sebe, niterně, jak to Štíři umí…

…………………………………………………….( konec úryvku)